Medlemsinformation

Den här sidan riktar sig till föreningens medlemmar.

Några ord om sopsortering

 • Kärl för hushållssopor och matavfall finns utanför gemensamhetslokalen. Observera att grovsopor EJ får kastas i dessa kärl.
 • Gamla lampor kan slängas i plastkärl som finns i trapphuset.
 • Återvinningskärlen för glas, metall, plast, pappersförpackningar och tidningar står nere vid korsningen Tornedalsgatan/Vällingbyvägen. Ju bättre vi är på att återvinna, desto bättre är det för både miljön och föreningens sophanteringskostnader!
 • Grovsopor körs till återvinningscentral. Det finns en i Lövsta och en i Bromma. Läs mer på Stockholm stads hemsida.

En sammanställning av våra gemensamma aktiviteter

 • Vårstädning: görs en söndag i slutet av april. Alla deltar efter förmåga och mitt på dagen har vi gemensam kaffestund och styrelsen bjuder på bullar. Lördagen kan användas till att städa på den egna uteplatsen.
 • Föreningens årsmöte hålls i april/maj.
 • Valborgsfirandet ansvarar grannföreningen Ateljén för. Tillsammans sjunger vi in våren på Ateljéns område. Ibland lyckas vi få ihop en egen brasa på ängen.
 • Studentfirande. En trevlig tradition – som kom till när området var ungt – är att alla grannar bjuds in att delta i studentfirandet. Denna inbjudan är ett privat beslut och sker på initiativ av den berörda familjen och uppskattas så klart av alla atlantisbor. Traditionen är då att boende i området gemensamt uppvaktar den nyblivna studenten med en björk, klädd med kuvert med pengar.
 • Höststädningen är ett gemensamt ansvar för alla i området och sker en söndag i oktober. Efter städdagens slut ordnas gemensamt en After Work med grannföreningen Ateljén. Lokalgruppen ordnar något att äta och dricka i gemensamhetslokalen.
 • Räkfesten går oftast av stapeln sista lördagen innan advent. Information ges i särskild inbjudan. Festen tilldrar sig i gemensamhetslokalen. Enligt tradition inbjuds endast vuxna i området. Ansvaret för räkfesten går runt mellan längorna (2015 var det länga B). Maten fixas av arrangörerna och gästerna betalar självkostnadspris och tar med egen dryck.
 • Luciafirande sker tillsammans med Ateljén. Ansvaret för luciafirandet är den länga som nästa år har ansvar för räkfesten (2015 var det länga C+D). De ser till att det finns sånghäften och facklor. I ansvaret ingår också att se till att föreningen får en fin utejulgran.
 • Pubaftnar ordnas tillsammans med Ateljén med jämna intervaller. Allt till självkostnadspris.