Kontakt

Ordförande för bostadsrättsföreningens styrelse är K-G Wanngård.