Medlemsinformation

Den här sidan riktar sig till föreningens medlemmar.

Några ord om sopsortering

 • Kärl för hushållssopor och matavfall finns utanför gemensamhetslokalen. Observera att grovsopor EJ får kastas i dessa kärl.
 • Gamla lampor kan slängas i plastkärl som finns i trapphuset.
 • Återvinningskärlen för glas, metall, plast, pappersförpackningar och tidningar står nere vid korsningen Tornedalsgatan/Vällingbyvägen. Ju bättre vi är på att återvinna, desto bättre är det för både miljön och föreningens sophanteringskostnader!
 • Grovsopor körs till återvinningscentral. Det finns en i Lövsta och en i Bromma. Läs mer på Stockholm stads hemsida.

En sammanställning av våra gemensamma aktiviteter

 • Vårstädning: görs en söndag i slutet av april. Alla deltar efter förmåga och mitt på dagen har vi gemensam kaffestund och styrelsen bjuder på bullar. Lördagen kan användas till att städa på den egna uteplatsen.
 • Föreningens årsmöte hålls i april/maj.
 • Studentfirande. En trevlig tradition – som kom till när området var ungt – är att alla grannar bjuds in att delta i studentfirandet. Denna inbjudan är ett privat beslut och sker på initiativ av den berörda familjen och uppskattas så klart av alla atlantisbor. Traditionen är då att boende i området gemensamt uppvaktar den nyblivna studenten med en björk, klädd med kuvert med pengar.
 • Höststädningen är ett gemensamt ansvar för alla i området och sker en söndag i oktober. Efter städdagens slut ordnas gemensamt en After Work med grannföreningen Ateljén. Lokalgruppen ordnar något att äta och dricka i gemensamhetslokalen.
 • Räkfesten går oftast av stapeln sista lördagen innan advent. Information ges i särskild inbjudan. Festen tilldrar sig i gemensamhetslokalen. Enligt tradition inbjuds endast vuxna i området. Ansvaret för räkfesten går runt mellan längorna (2018 var det länga A). Maten fixas av arrangörerna och gästerna betalar självkostnadspris och tar med egen dryck.
 • Luciafirande sker tillsammans med Ateljén. Ansvaret för luciafirandet är den länga som nästa år har ansvar för räkfesten (2018 var det länga B). De ser till att det finns sånghäften och facklor. I ansvaret ingår också att se till att föreningen får en fin utejulgran.
 • Pubaftnar ordnas ibland tillsammans med Ateljén. Allt till självkostnadspris.