Om föreningen

Brf Atlantis bildades 1954 och har 29 lägenheter i rfasadadhusform. Radhusen är fördelade på fem längor som alla vetter mot de gemensamma grönytorna. Det finns flera lokaler som kan utnyttjas gemensamt: tvättstuga, sällskapslokal, motionsrum, bastu och cykelförråd. Till varje bostadsrätt ingår en egen garageplats och del i gemensamt förrådsutrymme.

siplanskissEtt utmärkande drag i Atlantis är gemenskapen och den sociala delaktigheten bland medlemmarna. Utöver vår- och höststädningar har föreningen många traditioner, till exempel kring Valborg och lucia, samt en del gemensamma aktiviteter, som en årlig räkfest och pubaftnar.

Föreningen innehar tomträtten till fastigheten Stockholm Accepten 1:29.

Dokumentation

Energideklaration

page1image48879920